PRIMA PAGINA CE ESTE CONSTATAREA AMIABILA? GHIDUL DE ASIGURARI AUTO INTREBARI FRECVENTE DESPRE ASIGURARILE AUTO LEGISLATIE INSTITUTII SI ORGANIZATII DESPRE NOI
Omniasig

Aboneaza-te GRATUIT
la Newsletterele de Asigurari si Pensii!

Inregistreaza-te si alatura-te celor
peste 16.000 de abonati.


by sigla

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008. Actul a intrat în vigoare la data de 24 decembrie 2008).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) È™i (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare È™i supravegherea asigurărilor, cu modificările È™i completările ulterioare, în conformitate cu dispoziÈ›iile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările È™i reasigurările în România, cu modificările È™i completările ulterioare,
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2009 se pun în aplicare Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident.
(2) Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Asigurătorii autorizaÈ›i vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor prevăzute la art. 1 È™i răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu È™i a intermediarilor privind soluÈ›ionarea daunelor în condiÈ›ii adecvate, cu respectarea prevederilor legale în materie.
Art. 3. - DirecÈ›iile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Angela Toncescu
București, 18 decembrie 2008
Nr. 21


ANEXÄ‚
NORME privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident


CAPITOLUL I
Prevederi introductive


Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările È™i reasigurările în România, cu modificările È™i completările ulterioare, pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societăților din domeniul asigurărilor se poate face È™i în baza formularului Constatare amiabilă de accident.
Art. 2. - Condițiile de utilizare a formularului Constatare amiabilă de accident sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentele norme.


CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare


Art. 3. - Prevederile prezentelor norme se aplică pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale È™i în care au fost implicate două vehicule.
Art. 4. - Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaÈ›iei publice, în incinte È™i în orice alte locuri.
Art. 5. - Completarea și semnarea formularului Constatare amiabilă de accident nu reprezintă o recunoaștere a răspunderii conducătorilor auto, ci un cumul de elemente și fapte care vor contribui la soluționarea dosarelor de daună.
Art. 6. - Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat în relaÈ›ia cu societățile din domeniul asigurărilor fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliÈ›ie, numai dacă este completat È™i semnat de către ambii conducători de vehicule implicaÈ›i în accident. În situaÈ›ia în care unul dintre vehicule este staÈ›ionat/parcat, formularul poate fi completat È™i de către proprietarul/utilizatorul acestuia.
Art. 7. - SoluÈ›ionarea dosarelor de daună pe baza formularului Constatare amiabilă de accident se face cu respectarea prevederilor Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare la data producerii evenimentului.
Art. 8. - Societățile de asigurare vor stabili dreptul la despăgubiri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza unui protocol încheiat de toate societățile autorizate să practice asigurări de vehicule.


CAPITOLUL III
Forma, dimensiunile și conținutul formularului Constatare amiabilă de accident


Art. 9. - Formularul Constatare amiabilă de accident conÈ›ine două pagini autocopiative, ambele având aceeaÈ™i valoare juridică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, È™i instrucÈ›iuni de utilizare a formularului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 10. - Formularul Constatare amiabilă de accident conține informații privind data și locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicați, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate și ale propriilor societăți de asigurare RCA, precum și informații privind circumstanțele producerii accidentului.
Art. 11. - Societățile de asigurări autorizate să încheie asigurări pentru vehicule au obligaÈ›ia de a tipări È™i de a distribui asiguraÈ›ilor formularul Constatare amiabilă de accident.
Art. 12. - Este interzis ca pe formular sau pe coperta acestuia să se inscripționeze denumirea ori sigla asigurătorului.


CAPITOLUL IV
Dispoziții finale


Art. 13. - Depunerea formularului Constatare amiabilă de accident de către oricare dintre cele două părÈ›i implicate reprezintă avizare de daună È™i obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună È™i să efectueze constatarea pagubelor. Se interzice asigurătorului/societății din domeniul asigurărilor îndrumarea părÈ›ilor pentru protocolarea accidentului de către poliÈ›ia rutieră.
Art. 14. - Asigurătorii/Societățile din domeniul asigurărilor care au fost avizaÈ›i/avizate despre producerea unui eveniment în baza formularului Constatare amiabilă de accident sunt obligaÈ›i să elibereze persoanelor solicitante documentul de introducere în reparaÈ›ie prevăzut în Normele privind procedura de întocmire È™i eliberare a documentului de introducere în reparaÈ›ie a vehiculelor, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008.
Art. 15. - Societățile de asigurare, autorizate să practice clasa 10 de asigurări, au obligaÈ›ia ca în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme să încheie un protocol având ca obiect modul de stabilire a dreptului la despăgubire pentru proprietarii/utilizatorii vehiculelor implicate în accident, pe care îl vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societățile de asigurare se sancÈ›ionează în condiÈ›iile È™i potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare È™i supravegherea asigurărilor, cu modificările È™i completările ulterioare, precum È™i ale Legii nr. 136/1995, cu modificările È™i completările ulterioare.
Art. 17. - Anexele 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.
___________
*) Anexele nr. 1 È™i 2 sunt reproduse în facsimil È™i sunt publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008.

Puteţi să descărcaţi aici Anexa 1 şi Anexa 2.

SusGet Adobe Flash player
Asigurari Asigurari| Pensii Private| Constatare Amiabila| Asigurarea Locuintelor| Asigurarea Masinilor| Asigurari de Viata| XPRIMM.RO| Revista PRIMM Asigurari si Pensii| ICAR Forum | Forumul International de Asigurari Reasigurari - FIAR| Insurance Profile| evoMAG|

© 2017 Constatul Amiabil MEDIA XPRIMM